نعم الوکیل گفت خداوند حق گذار یعنی قضا و حق به وکالت حوالت است.

certificates
ابراهیم چهره پرداز

گواهینامه ها

پیمایش به بالا