نعم الوکیل گفت خداوند حق گذار یعنی قضا و حق به وکالت حوالت است.

blog
ابراهیم چهره پرداز

مجلات حقوقی

جستجوی سریع

دسته بندی

پیمایش به بالا