نعم الوکیل گفت خداوند حق گذار یعنی قضا و حق به وکالت حوالت است.

وکیل خانواده

گاهی این سوال مطرح می شود که وکیل خانواده کیست و به چه کسانی اطلاق می شود ؟ برای پاسخ دادن به این سوال ، ابتدا باید بگوییم که وکیل خانواده و وکیل خانوادگی ممکن است با هم تفاوت هایی داشته باشند ؛ اما عموما در کشور ما به یک معنا نیز به کار می روند . برای توضیح بیشتر در مورد اینکه معنای وکیل خانواده و وکیل خانوادگی کیست، می توان گفت :

وکیل خانواده به وکیلی گفته می شود که متخصص در دعاوی خانوادگی است . دعاوی خانوادگی به آن دسته از دعاوی گفته می شود که مخصوص روابط خانوادگی و فردی میان اشخاص حقیقی می باشد و بر خلاف دعاوی کیفری که مربوط به جرایم و مجازات هاست و بر خلاف دعاوی مربوط به اموال و مالکیت ، این نوع دعاوی اختصاص به روابط خانوادگی و شخصی میان افراد دارد که عمدتا ناشی از احوال شخصیه ایشان است .

پیمایش به بالا